Regulamin sklepu

 

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.taniepieczatki.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.2. Sklep www.taniepieczatki.com jest prowadzony przez firmę:

Level 5

ul. Traugutta 2a, 59-300 Lubin
NIP: PL 692-226-91-33
3. Zakup w sklepie internetowym www.taniepieczatki.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Strona używa plików cookie, dzięki nim serwis zapamiętują preferencje użytkownika, umożliwiając automatyczne logowanie i zapamiętując zawartość koszyka w sklepie internetowym. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce prywatności.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk “Kupuje i płacę”.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia. W przypadku zamówienia pieczątki lub stempla warunkiem koniecznym jest wysłanie pliku graficznego lub tekstowego do umieszczenia na pieczątce w formularzu zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia są realizowanie zgodnie z informacjami zawartymi na podstronie danego produktu. W przypadku zamówienia większej ilości produktu, brany jest pod uwagę najdłuższy czas wysyłki spośród zakupionych produktów.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Level 5 zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, brak telefonu, fałszywe dane personalne) nie będą rozpatrywane.

6. Level 5 zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.taniepieczatki.com są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

8. Level 5 wystawia dokument zakupu. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28. marca 2011 roku, w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U.11.68.360) oraz Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), dowód zakupu będzie wystawiony w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki i udostępniony do wydruku lub wysłany pocztą.

9. Dokonując zakupu w sklepie www.taniepieczatki.com , wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych związanych bezpośrednio z zamówieniem (statusy zamówienia, dokument sprzedaży – faktura) jak i wiadomości dotyczących aktualnych promocji.

10. Właściciel sklepu www.taniepieczatki.com zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych tylko do celów związanych z realizacją zamówienia jak i do poszanowania prywatności w korespondecji e-mail, newsletter.

III. Koszty transportu

 1. Aktualny koszt transportu wysyłki za pośrednictwem kuriera jest widoczny w chwili zakupu w koszyku.
2. Sklep www.taniepieczatki.com nie realizuje dostaw poza granice Polski.

IV. Metody płatności

 1. Polska
– gotówka przy odbiorze
– przelew na konto 
– dotpay.pl (przelew ekspresowy, BLIK)

 

V. Reklamacje:

1. Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony.
2. Aby ułatwić reklamacje związane z uszkodzeniem w trakcie transportu prosimy o przesłanie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez dostawcę, prosimy o sprawdzenie zamówienia w obecności kuriera, czy nie została naruszona podczas transportu.
3. Reklamacji nie podlega usługa / towar, który był przygotowany na specjalne zlecenie np. wzór pieczątki, grawer. (przed realizacją wysyłamy projekt do akceptacji).
 

VI. Ochrona danych osobowych.

1. Dokunując zamówienia i/lub rejestracji w sklepie www.taniepieczatki.com, wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych związanych bezpośrednio z zamówieniem (statusy zamówienia, dokument sprzedaży – faktura) jak i wiadomości dotyczących aktualnych promocji.

2. Właściciel sklepu www.taniepieczatki.com zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych tylko do celów związanych z realizacją zamówienia jak i do poszanowania prywatności w korespondecji e-mail, newsletter.

3. Masz prawo modyfikować i usuwać wszystkie informacje osobiste, które przechowujemy na stronie „Moje konto”. Modyfikacji można również dokonać wysyłając informację na adres kontaktowy sklepu.

VII. Odstąpienie od umowy(“zwrot” Towaru)

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u  bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub:

a) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Płatności,  zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce Regulamin